mandag 12. oktober 2020

Rapport frå forsikringsselskap: Eitt av fem land i fare for økosystemkollaps

Australia 2019 Foto Pierre Markuse, Flickr. Lisens CC by 2.0
Eit sentralt forsikringsselskap globalt, Swiss Re, har publisert ein rapport der konklusjonen er at eitt av fem land i verda står i fare for økosystemkollaps. Land som Australia, Israel og Sør-Afrika ligg nær toppen av risiko-lista, der òg India, Spania og Belgia har varselfarge.

Meir enn halvparten av brutto nasjonalproduktet (BNP) i verda er avhengig av økosystem som fungerer godt. Land som har mindre enn 30 prosent av området med sårbare økosystem blir rekna i faresona for økosystemkollaps.

Les meir i The Guardian

Professions & Professionalism Vol 10, No 2 (2020) is out

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access Web-based peer-reviewed journal. We invite empirical, theoretical or synoptic articles that focus on traditional professions as well as other knowledge-based occupational groups. The journal creates a space for the development of the research field, prioritizing no single theoretical horizon or methodological approach.

A new issue Vol 10, No 2 (2020) is out:

onsdag 7. oktober 2020

Stjernekirurg tiltalt for grov mishandling – tre døde

Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc. Lisens: CC by-sa 4.0
Stjernekirurgen Paolo Macchiarini ble hentet til Karolinska Institutet i 2010 for å drive eksperimentell kirurgi. I 2011 opererte Machhiarini inn kunstige luftrør av plast hos tre pasienter. Samme år publiserer han en artikkel i The Lancet som blir rangert blant de 10 viktigste det året. Året etter dør den første pasienten, i 2014 dør den andre. I dag er også den tredje pasienten død.

Klårare krav til haldbare, ombrukbare og reparerbare produkt fra EU

Framsida, EU handlingsplan for sirkulærøkonomi

Den nye handlingslanen for sirulær-økonomi som EU lanserte i mars, markerer ei klår skjerping av tilråingane samanlikna med den fem år eldre planen, skriv Eléonore Maitre-Ekern, post-doktor og deltakar i SMART-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Ho peiker først og fremst på at hovudprioriteten no er målet om at produket skal vere haldbare, ombrukbare, og moglege å reparere. Droppa er effektivitet, som fram til no har vore hovudfokus for EU på dette området.

Nullutslippskravet som nesten forsvant

ZEFF - Zero Emissions Fast Ferry
Fylkestingspolitikerne i Vestland vedtok i desember i fjor ambisjonen om nullutslipp fra 2024 på hurtigbåtsambandene mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Men fylkesrådmann la for et par uker siden opp til at tidsrammen for innføring av kravet dobles fra fire til åtte år – til 2028.

I en kommentar på Energi og Klima peker Kirsten Øystese på at ordet "risiko" er nevnt  67 ganger i dokumentet fra rådmannen, mens ordet "klimarisiko" ikke er nevnt i det hele tatt. Leverandørene har også signalisert stor skuffelse over innstillingen.

fredag 2. oktober 2020

Venter noe økte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Prognosen fra nettstedet norskpetroleum.no for utslipp av produsert vann tyder på økning de nærmeste par åra, for så å gå nedover igjen. Produsert vann er vann fra borehullene som inneholder oljerester i dråpeform. Utslippene har vært relativt stabile på rundt 130 millioner m3 de siste 20 åra, med en topp i 2007 med 160 og 2015 med 148 m3. Nettstedet drives av Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

64 prosent av produsert vann kommer stammer fra borebrønner, mens også gassbehandling og produksjon er viktige kilder. I 2019 var utlippene nede på 125 m3, mens de blir anslått til å ende på 133,6 m3 i 2020.

Les mer på norskpetroleum.no

onsdag 30. september 2020

OECD: Global Risk Assessment Dialogue

global risk assessment dialog cover

Differences in the degree of social or cultural acceptance of events or states of the world, political sensitivities, economic and distributive consequences have important impacts on the way that evaluations of risk are carried out and on risks management. Whilst there is a recognition that enhancing coordination on the scientific dimension of risk assessments should not necessarily lead to a common political response on how to manage risks, there is at the same time a strong concern that divergences on risk assessment methodologies and in the terminology used to express assessments of risk and uncertainty are hindering sound risk governance. 

Forskerkurs ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, våren 2021

Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet, tilbyr våren 2021:

Ph.D-emne «Profesjonsteori» (10 stp) 

  • 14. og 15. januar;  21. og 22. januar;  28. og 29. januar. 2021
  • Emneansvarlig: Professor Anders Molander
  • Søknadsfrist: 29.11. 2020 søndag, søk på emnet i søknadsweb.

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd. Les mer på emnets nettside.

I havgapet i Trøndelag: Opptil 20 prosent av jordsmonnet er plast

Måøya, Frøya kommune
Da skoleelevene skulle finne plastforurensing ved strendene i Mausund i Frøya kommune, så de først ingen ting. Men da de begynte å grave, fikk de sjokk. Analyser fra NTNU viser at opp til 20 prosent av jordsmonnet langs stranda var plast. 

– Det er veldig mye under jorda, mange småbiter, som om de har grodd inn på en eller annen måte. Da vi kom hit så vi ikke søppel i det hele tatt, men under jorda er det veldig mye, forteller elevene til NRK.

Les mer på nrk.no

Kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging?

Forside rapport Fossilfritt Norge, Naturvernforbundet
I rapporten "Fossilfritt Norge" går Naturvernforbundet gjennom kraftproduksjon og -behov for å finne svar på spørsmålet "kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging"? Svarer er ja, men det vil kreve en kraftig omstilling. Det kan oppnås ved å fase ut petroleumssektoren innen 2040, kraftig reduksjon av trafikkbehovet samt sterk satsing på energisparing spesielt i byggsektoren. Da er det ikke behov for vindkraft på land ut over det som allerede er under bygging. Dette kaller rapporten miljøscenariet.

tirsdag 29. september 2020

Etiske refleksjonsgrupper for sykepleiere: et "lavterskeltilbud"

nursing_agilemktg1_via_flickr_public_domain.jpg
– Når du står i situasjoner der du trenger en løsning på et etisk problem, nytter det ikke om du kan identifisere problemet ved hjelp av etiske teorier og prinsipper, hvis du ikke kan gjøre noe med problemet. Da er det nyttig å ha en metode eller prosedyre og noen praktiske verktøy du kan bruke. Jeg mener at både kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper bør være en del av «verktøykassen» til sykepleiere.

Klimaomstillingsutvalget: færre nye lisenser, vurder klimarisiko, gjør petroleumsskatt nøytral og omstill oljenæringen

Njord A, Foto: Tom Jervis wikimedia_CC cy 2.0
Innstillingen fra Klimaomstillingsutvalget går inn for en strammere oljepolitikk. Utvalget har vært bredt sammensatt av tidligere og nåværende politikere, næringslivsfolk og akademikere. Anbefalingene kan oppsummeres i fire punkter:

Teknologisk institutt i postboks på Hamar: Tilbyr vitenskapelige diplomer mot betaling

Azab Alaziz-Alhashemi, fra egen LinkedIn-konto
Fra en postboks på Hamar tilbyr Oslo Institute for Science and Technology diplomer eller sertifikater som "norsk ekspert" godkjent av norske myndigheter. Bak det såkalte instituttet står offisielt en businessmann, forfatter og vitenskapsmann ved navn Azab Alaziz-Alhashemi. Han skal være "ekspert fra flere arabiske og europeiske universiteter og institutter innen internasjonal volgiftsrett". 

mandag 28. september 2020

H&M faser ut garn fra kinesisk leverandør med produksjon i tvangsarbeidsleire

Xinjiang kart, wikimedia, lisens CC0, fri bruk - grense til Tajikistan er seinere justert
Det kinesiske konsernet Huafu Fashion eier en fabrikk i Xinjiang-provinsen, der straffarbeidere produsere garn til vestlige kunder. Hennes & Mauritz er blitt skarpt kritisert for å kjøpe garn fra Huafu Fashion, som skal være produsert i deres fabrikk i en av de mange interneringsleirene. Her holdes trolig over en million av lokalbefolkningen uighurer er internert for det kinesiske myndigheter kaller frivillig undervisning og trening. Nå faser H&M ut varer kjøpt fra Huafu Fashion "inntil det kommer mer klarhet over beskyldningene".

fredag 25. september 2020

Ulikheten langt større enn hva statistikken viser

1 mill kr i tusensedler Foto: Nils S Aasheim, Norges Bank, Lisens: CC by-nd 2.0.jpg
Den offentlige statistikken over inntektsforskjellene i Norge viser lavere grad av ulikhet enn den faktiske situasjonen, ifølge en artikkel fra forskere ved SSB. Rolf Aaberge, Jørgen Heibø Modalsli og Ola Lotherington Vestad har analysert både inntektsstatistikkene og regnskapene i norske aksjeselskaper, og kommet fram til at inntektsulikheten i perioden etter 2006 har vært mellom 26 og 65 prosent høyere enn vist i den offisielle statistikken.